Häst 5 dressyr

Här fortsätter vi att utvecka häst och ryttare.

Fördjupning i dressyr

Betoning på form och balans.

Rider både lösgörande och samlande rörelser.