Alleby Ridklubb

Årsberättelse 2012

 

Årsberättelse för Alleby Ridklubb Verksamhetsåret 2012

 

 1. Klubben

Alleby Ridklubb är en ideell förening som är medlem i Svenska Ridsportförbundet.

Klubben är belägen i Torslanda, Göteborgs kommun och förfogar över tre stallar för sammantaget ca 70 hästar, såväl ridskolehästar som medlemmars privata hästar.

 På området finns två stycken ridhus varav ett 20 x 40 meter och ett 20 x 60 meter samt två utomhuspaddockar, en grus 20 x 60 meter och en gräs 40 x 70 meter.

 Alleby Ridklubb hade under verksamhetsåret 2012 ca 400 st uppsittningar per vecka, med ca 246 st betalande medlemmar knutna till klubben. Åldersfördelningen bland klubbens medlemmar har varit 3 – 70 år. Alleby Ridklubb hade 43 st licensierade ryttare som tävlade för klubben. 

Förutom att erbjuda medlemmarna lektionsridning i Alleby Ridskola anordnar Alleby Ridklubb tävlingar och träningar inom såväl dressyr och hopp som gymkhana.

Utöver ridverksamhet anordnar klubben aktiviteter i form av utbildningar (internt och externt), familjedagar, arbetsdagar och medlemsfester (After Ride) för alla åldrar .

 Klubben har två stycken sektioner, tävlingssektionen (alla tävlingsdiscipliner) och ungdomssektionen.

 2. Styrelse 

 Alleby Ridklubb har en styrelse som under verksamhetsåret 2012 varit sammansatt enligt

 följande: 

Ordförande: Catarina Wernlund

Vice ordförande: Mikael Bensby

Kassör: Annika Vigren

Ledamot: Lars Nilsson

Ledamot (material): Anki Wölfinger

Ledamot (Idrott Online, hemsida): Anna Lindwall

Ledamot (PR): Lena Karlsson

Adjungerad ledamot: AnnCharlotte Jacobsson

Suppleant (sekreterare): Lisbeth Ingvarsson

Suppleant (bidrag): Mattias Adolfsson

Representanter Ungdomssektionen: Erika Vigren Felicia Gunnergren

Representant Tävlingssektionen: Catarina Wernlund

Representant ridskolan: Nisse Adolfsson

Styrelsen har under 2012 haft styrelsemöten en gång/månad, totalt 12 st möten. Utöver ordinarie styrelsemöten har styrelsen haft ett antal planerings och arbetsmöten.

Firmatecknare för Alleby Ridklubb är ordförande och kassör vilka under 2012 har varit Catarina Wernlund och Annika Vigren.

3. Tävlingssektion

Tävlingssektionens uppdrag och syfte är att anordna tävlingar i klubbens regi samt att bereda möjlighet för klubbens medlemmar att deltaga i de tävlingar som anordnas av den egna klubben och på andra klubbar. 

Tävlingssektionen ska också tillse att det till varje tävling finns erforderligt antal funktionärer med relevant kompetens samt erforderlig säkerhetsnivå enligt tävlingsreglementen från Svenska Ridsportförbundet.

I tävlingssektionen har under 2012 följande personer ingått:

Gunilla Adolfsson   Sammankallande

Catarina Wernlund Representant i styrelsen

MarieLouise Lorén Ledamot

Lena Karlsson Ledamot

AnnCharlotte Jacobsson Ledamot

Annika Vigren Ledamot

 

4. Ungdomssektion

Ungdomssektionens syfte och mål är att främja klubbens verksamhet och engagemang för medlemmar under 26 år, bl a genom att:

 ·     <!--[endif]-->Främja en god kontakt bland klubbens yngre medlemmar

 ·     <!--[endif]-->Skapa en vänskaplig och demokratisk anda

 ·     <!--[endif]-->Aktivt främja utbildning som leder till bra hästkunnande

 ·     <!--[endif]-->Tillvarata ungdomars möjlighet och vilja att deltaga i föreningsverksamhet och demokratiska beslut

 ·     <!--[endif]-->Verka för en stark VIkänsla och ett bra samarbete med styrelsen och övriga inom klubben

 ·     <!--[endif]-->Skapa en god kontakt med distriktets ungdomssektion (DUS)

 (Se även Ridsportförbundets ”Arbetsordning för ungdomssektioner)

 I ungdomssektionens ledning har under 2012 följande personer ingått:

 Rebecca Wernlund Sammankallande/ordförande

 Felicia Westling   Kassör

 Hanne Ingvarsson Sekreterare    

 Erika Vigren    Representant i klubbens styrelse

 Felicia Gunnergren Representant i klubbens styrelse

 

Du är här: Hem Ridklubb Versamhetsberättelser Verksamhetsbeskrivning 2012